• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và kế hoạch của chuyên môn. Ngày 2/3/2018 ...
DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINHHiện nay nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế ngày càng mở rộng đòi hỏi giáo dục không ngừng cải tiến, đổi mới để phù hợp với thế giới và các quốc gia trong khu vực. Mặc dầu vậy, nền giáo dục của chúng ta còn có nhiều bất cập về phương pháp dạy học dẫn đến chất lượng giáo dục còn ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 39